1. Anasayfa
 2. Yapay Zeka

Sağlık teknolojilerinde yapay zeka girişimleri desteklenecek

Sağlık teknolojilerinde yapay zeka girişimleri desteklenecek
0

ürkiye’nin gelişim hedeflerine uygun olarak, aşı, ilaç, tıbbi cihaz, referans materyal, tanı seti ve yapay zeka temelli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi için özel sektörle işbirliği kurulacak, bu alandaki girişimcilik hareketleri teşvik edilecek.

 1. Kalkınma Planı (2024-2028) doğrultusunda, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe kamu alımlarının kaldıraç etkisi kullanılarak, küresel pazarda rekabet edebilirliğin yükseltilmesi, bu alanda ithalata bağımlılığın düşürülmesi ve arz güvenliğinin temin edilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, aşı gibi kritik öneme sahip ürünler için sektörde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla klinik çalışmalara destek sağlanacak. Aşılamada kullanılan aşıların Türkiye’de üretilebilir olması için imkan tanınacak, aşı ve ilaç teknolojisine özel fiziki ve insan kaynağı kapasitesi oluşturulacak.

Aşı, ilaç, tıbbi cihaz, referans materyal, tanı seti ve yapay zeka temelli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi için özel sektörle işbirliği kurularak girişimcilik hareketleri teşvik edilecek.

Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi kapsamında, ilaç ihracatına yönelik engellerin ortadan kaldırılması ve Avrupa Birliği (AB) ile karşılıklı tanınma anlaşmalarının uygulanması temin edilecek.

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe yüksek katma değerli yerli üretim ve ihracatın artırılması için kurumsal yapı güçlendirilecek. Laboratuvar, test ve ekipman envanterinin oluşturulması için internet tabanlı bir sistem de kurulacak.

Yüksek teknolojili yerli ürünlere kamu alım garantisi verilecek

Dış ticaret açığına etkisi olan ve yüksek katma değerli, yüksek teknolojili yerli ürünlere küresel rekabet unsurları dikkate alınarak kamu alım garantisi verilecek.

Türkiye’de yapılamayan ve belgelendirme için gereken test ve analiz işlemlerinin burada yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

İlaç, tıbbi cihaz ve biyoteknolojik ürünlere ilişkin test, sertifika ve ruhsatlandırma alanında uluslararası akredite olan test ve analiz altyapısı kurulacak. Biyoteknolojik ilaçların üretiminde kamu hastanelerinin klinik çalışma kapasitesinden yararlanılacak.

Türkiye’de yaygın görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan veya kullanılması gereken etken maddelerin yanında biyobenzer ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesine imkan sağlanacak.

İlaca erişimin artırılması için patent kuralları gözetilerek, patent süresi yeni biten veya yakında bitecek biyoteknolojik ilaçların yurt içinde üretilmesi için mali ve altyapı desteği mekanizmaları kurulacak.

Yakıt ve kimyasalların yeşil teknolojilerle üretimine destek

Ayrıca, kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğiyle kimya sanayisinde ihtiyaç duyulan yatırım yol haritaları oluşturulacak ve yerli ham madde kullanımı teşvik edilecek.

Ham madde bağımlılığını azaltmak için, liman ve demir yolu bağlantısı olan büyük ölçekli entegre tesis kurulmasına destek verilecek. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde, büyük ölçekli yatırımlar tamamlanarak entegre üretim yapısı oluşturulacak.

Başta hidrojen ve amonyak olmak üzere, yakıt ve kimyasalların yeşil teknolojilerle üretimine yönelik yatırımlar teşvik edilecek.

Uçucu organik bileşik ölçümü yapabilecek akredite laboratuvar kurulacak.

Atık yönetim süreci, kaynağında ayrıştırma aşamasından itibaren, kirliliği önlemeye yönelik olarak iyileştirilecek. Kömür ve biyokütleden değerli kimyasalların üretilmesi temin edilecek.

Nadir toprak elementleri ve lityum üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu alanda büyük ölçekli üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi temin edilecek.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir